Bezpilotní provoz

Provoz dronů a modelů v ATZ letiště Soběslav

V současné době připravujeme vizualizaci ochranných pásem letiště. Tato vizualizace Vám umožní jednoznačně určit maximální výšku do které se v daném místě s UAS můžete legálně pohybovat.

Letištní provozní zóna ATZ (Aerodrome traffic zone) je vymezena horizontálně kružnicí o poloměru 3 NM (5,5 km) od vztažného bodu letiště a vertikálně zemským povrchem a nadmořskou výškou 4 000 ft (1 200 m).
Provoz bezpilotních letadel, dronů a modelů letadel v ATZ lze provádět na základě splnění podmínek provozovatele letiště a je zapotřebí jej koordinovat se stanovištěm poskytování informací známému provozu nebo provozovatelem letiště (není-li služba poskytování informací známému provozu zajištěno). Bližší informace k podmínkám provozu v ATZ viz ust. 7.1 b), Doplněk X, Předpis L 2 – Pravidla létání - ke stažení níže.

Osoby, které mají uzavřenou Koordinační směrnici s provozovatelem mohou využívat modelářskou plochu na prahu RWY 08.

Všem rekreačním, sportovním i profesionálním pilotům doporučujeme nastudovat:

Přehled zdrojů informací relevantních pro provoz UAS (dronů) ve vzdušném prostoru České republiky


Ċ
Aeroklub Sobeslav,
11. 1. 2021 13:33
Comments