Letiště

Letiště Soběslav je veřejné vnitrostátní letiště nacházející se na jihozápadním okraji města Soběslav hned vedle hlavní silnice E-55 Praha - České Budějovice. Letiště vlastní a provozuje Aeroklub Soběslav. Aeroklub je taktéž hlavním subjektem provozující letovou činnost. Dále zde několik soukromých provozovatelů provozuje své ultralehké letouny. Letiště je využíváno převážně plachtaři a piloty ultralehkých letounů. Provoz je většinou o víkendech a za pěkného počasí. Přílet mimo provozní dobu se dá telefonicky dohodnout. V okolí se nachází plovárna a sportovní areál. V těsné blízkosti letiště byla nově otevřena restaurace s možností ubytování.

AKSO

Cesta po zemi:

Pokud k nám pojedete od Tábora, tak odbočte na první křižovatce doprava za restaurací "LADA" (Červená restaurace hned u hlavní silnice E55). Asfaltová cesta vás pak dovede až na letiště. Pokud cestujete z jihu potom Vás na letiště zavede první odbočka doleva na okraji města. Cesta na letiště je dobře označena.

Cesta vzduchem:

Prohlédněte si oficiální informace v letecké VFR příručce. Aktuální meteorologické informace najdete na tomto webu. Při příletu na letiště vás prosíme o dodržení protihlukového postupu v okolí letiště. Ten spočívá v nepřelétávání zástavby města Soběslav a obce Dráchov jižně od letiště.

Přílet: Přiblížení na dráhu 18 proveďte s mírným vybočením tak abyste minimalizovali let nad panelovým sídlištěm. Při přiblížení na dráhu 36 točte 4. okruhovou zatáčku před obcí Dráchov (severně obce – blíže k letišti) nebo proveďte přiblížení tak aby nedocházelo k přeletu obce v malé výšce.

Odlet: Při odletu z dráhy 36 proveďte po vzletu mírné vybočení doleva k vyhnutí se panelovému sídlišti. Při odletu z dráhy 18 se vyvarujte přeletu obce Dráchov. Pro bližší informace si stáhněte přiložený PDF dokument.

VFR příručka:


Ċ
Aeroklub Sobeslav,
25. 2. 2020 7:58