Výcvik‎ > ‎

Bezmotorová letadla

Výcvik pilota kluzáků (SPL)
L-23 Super Blaník

Aeroklub Soběslav v současné době provádí výcvik pilotů kluzáků na osvědčeném kluzáku typu L-23 Super Blaník.

Co potřebujete k zahájení výcviku:

Zdravotní prohlídka:
 Zájemce o výcvik musí absolvovat zdravotní prohlídku u pověřeného lékaře, která není samozřejmě tak náročná jako prohlídka jež absolvují např. profesionální piloti. Její cena se pohybuje v řádu několika stokorun a obnáší 2 hodiny strávené v ordinaci. Pilot musí mít zejména dobrý sluch i zrak (brýle nejsou překážkou). Musí mít přiměřenou fyzickou kondici a být schopen pružně a rychle jednat a uvažovat. Platnost prohlídky je 1-5 let dle věku žadatele. Poté musí pilot opět navštívit lékaře. Seznam lékařů najdete na stránkách Letecké amatérské asociace. Nejbližší lékař se nachází přímo v Soběslavi.

Věk: Zájemce může být do výcviku zařazen po dovršení 14-ti let. Samostatné lety ve výcviku může žák provádět od 16-ti let a pilotní průkaz může být vydán taktéž od 16-ti let. Pro osoby mladší 18-ti let je vyžadován písemný souhlas rodičů nebo zákonných zástupců. Maximální věk pro létání s kluzáky je omezen zejména zdravotním a duševním stavem pilota.

Finance: Tak jako vše i létání něco stojí. Cena za výcvik se odvíjí od počtu odlétaných hodin. Všechny platby probíhají formou záloh tzn. že pilot udržuje své konto stále v kladných hodnotách. Viz dále.

Průběh výcviku: výcvik probíhá na letišti Aeroklubu Soběslav. Provoz je převážně víkendový. K dispozici je několik zkušených instruktorů, kteří se vám budou věnovat.

Teoretická příprava: před zahájením výcviku si žák musí osvojit základní znalosti z aerodynamiky, meteorologie, konstrukce letadel, předpisů a dalších oblastí v rozsahu 60 hodin. K teoretické přípravě existují názorné učebnice a konzultace s instruktorem je samozřejmostí. V průběhu praktického výcviku se tyto znalosti ještě prohlubují a na konci praktického výcviku žák složí z teoretických znalostí zkoušku.
Před zahájením praktického výcviku v létání absolvuje žák pozemní přípravu při níž je seznámen s obsluhou letadla, provozem na letišti a hlavními zásadami při létání. Poté začíná žák plnit výcvikovou osnovu po jednotlivých cvičeních. Každou úlohu procvičuje až do úplného zvládnutí cvičeného prvku. Po splnění celé výcvikové osnovy proběhne teoretická a praktická pilotní zkouška s inspektorem. Výcviková osnova umožňuje výběru ze dvou variant výcviku, v každé z nich je stanovena minimální letová doba a počet startů k jejich splnění.

Osnova univerzálního základního výcviku pilota kluzáků: Výcvik dle této osnovy je prováděn kombinací nácviků vzletů za navijákem a vzletů v aerovleku - za vlečným letounem. Doporučený počet letů dle této osnovy je cca 110 vzletů , z toho cca 90 vzletů za navijákem a 20 vzletů v aerovleku. Předpokládaná celková letová doba na větroni je cca 20 hodin, z toho cca 2/3 s instruktorem. Cena tohoto typu výcviku je cca 30.000,-Kč.

Osnova aerovlekového základního výcviku pilota kluzáků: Výcvik dle této osnovy je prováděn pouze pomocí vzletů v aerovleku za vlečným letounem. Výcvik probíhá rychleji a intenzivněji a není tolik náročný na počet lidí účastnících se provozu.
Při aerovlekovém výcviku je doporučený počet letů dle osnovy cca 85 vzletů a předpokládaná celková letová doba na větroni je cca 23 hodin, z toho je opět cca 1/2 s instruktorem. Při absolvování tohoto druhu výcviku dostane pilot po úspěšném složení závěrečných teoretických a praktických pilotních zkoušek pilotní průkaz s omezením pouze pro vzlety za vlečným letounem. Rozšíření kvalifikace i na navijákové vzlety je pak otázkou splnění několika přeškolovacích letů s instruktorem. Cena tohoto typu výcviku je cca 35.000,-Kč.
Podřízené stránky (1): Důležité úkony