Výcvik‎ > ‎Bezmotorová letadla‎ > ‎

Důležité úkony

Před vzletem:
 • kontrola volnosti nožního řízení,
 • kontrola volnosti ručního řízení,
 • kontrola funkčnosti a nastavení přístrojů+radia,
 • pasy zapnuté a dotažené,
 • kabina zavřena a zajištěna,
 • vyvážení nastaveno pro vzlet,
 • brzdicí klapky funkční, zavřené a zajištěné,
 • vztlakové klapky funkční a otevřené dle potřeby,
 • vypínač vlečného lana - funkční - zapnout lano.

Po větru - před přistáním:
 • podvozek vysunut zajištěn,
 • upínací pasy dotaženy,
 • brzdicí klapky zavřeny a zajištěny,
 • kontrola výšky,
 • kontrola RWY - prostoru pro přistání,
 • kontrola prostoru 3 a 4. zatáčky,
 • hlášení polohy + vysunutí podvozku.
Před vývrtkami a pády:
 • podvozek zavřen a zajištěn,
 • vyvážení do střední polohy,
 • brzdicí klapky zavřeny a zajištěny,
 • kabina zavřena a zajištěna,
 • větrání zavřeno (zejména boční okénka, hrozí-li zarosení či namrznutí kabiny, ponechat přední klapku větrání otevřenou), 
 • kontrola volnosti ručního a nožního řízení (nožní až do krajních poloh),
 • upínací pasy zapnuty a dotaženy,
 • volné předměty zajištěny nebo odstraněny,
 • výška nad terénem zkontrolována podle výškoměru i pohledem z kabiny,
 • výhledová zatáčka,
 • ohlásit radiem zahájení nácviku pádů a vývrtek, je-li požadováno.
Comments